­Pijnbestrijding

Bij een normaal verlopende bevalling is pijnstilling eigenlijk niet nodig. Wanneer je in staat bent om je volledig over te geven aan de weeënkracht en je lichaam zo goed als het gaat probeert te ontspannen kan je lichaam endorfines aanmaken: een natuurlijke pijnbestrijding.

Door jezelf zoveel mogelijk te ontspannen kunnen endorfines optimaal hun werk doen. Die ontspanning kan je bevorderen door een goede houding te zoeken waarin je de weeën kan opvangen. Daarnaast zorgt warmte voor ontspanning, wij adviseren daarom een warm bad of douche en daar mag je gerust uren inzitten of onderstaan. Zet muziek op die je graag hoort, dim het licht en zorg voor een fijne geur door bijv. kaarsjes /wierrook. Doe dit op de plaats waar jij je goed kunt ontspannen, thuis of in geboortecentrum Origine.

Bij een bevalling die niet vlot en soepel verloopt kan pijnstilling een prima middel zijn om de bevalling toch tot een goed einde te brengen. Alle vormen van pijnstilling kunnen effect hebben op jou of je kind daarom wordt het alleen gegeven als het echt nodig is en enkel onder bewaking in het ziekenhuis. Er zullen extra controles worden verricht. Dit betekent dat wij je zullen overdragen aan de verloskundige/gynaecoloog van het ziekenhuis. Zij zullen de bevalling verder begeleiden.

Er zijn twee vormen van pijnbestrijding die gegeven kunnen worden.

Remifentanyl infuus
Een infuus met een pijnstillend middel, wat de pijn op de piek van de weeën verminderd. Je kunt je met behulp van remifentanyl vaak beter ontspannen en de weeën daardoor beter opvangen. Je krijgt een basis dosis verdoving. Doormiddel van een pompje die je krijgt, kan jij jezelf een extra dosis toe dienen. Uiteraard zit er een veilige begrenzing op de pomp. Remifentanyl heeft een werkingstijd van ongeveer 4 uur. Nadien zal hij minder pijnstillend werken. Dit is dan ook de reden dat Remifentanyl wordt gegeven wanneer je al wat verder bent in de bevalling.

Ruggenprik (epidurale anesthesie)
Een prik in je rug die door de anesthesist gezet wordt. Via een slangetje in de rug die, daar gedurende de bevalling blijft zitten, loopt er continue pijnstilling door, waardoor je de weeën niet of nauwelijks meer voelt. De ruggenprik kan zo lang als nodig worden gebruikt en is daarom de perfecte pijnstilling om aan het begin van de bevalling te geven indien nodig.

Voor meer informatie bekijk de folder : "Jouw bevalling, hoe ga je om met pijn?"