Miskraam

Helaas komt het voor dat een zwangerschap eindigt in een miskraam. In ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen onder de termijn van 12 weken stopt het vruchtje in de eerste zwangerschapsweken met ontwikkelen. Je baarmoeder reageert met krampen en bloedverlies om het niet levensvatbare vruchtje af te stoten. Het is een natuurlijke, maar ingrijpende gebeurtenis.

Een miskraam ontstaat meestal doordat er in de vroege ontwikkeling van het vruchtje een chromosoomafwijking optreedt. Het vruchtje kan niet verder groeien. Het hartje stopt dan met kloppen en het lichaam stoot het vruchtje af. In de meeste gevallen gaat het om niet erfelijke afwijkingen en heeft de miskraam geen consequenties voor een volgende zwangerschap. Het is een fabel dat een miskraam veroorzaakt wordt door lichamelijke inspanning of stress, je kunt er zelf niets aan doen.

Bij een miskraam die spontaan begint neemt het bloedverlies in enkele dagen sterk toe. Vaak gaat dat gepaard met stolsels en krampende buikpijn. Het bloedverlies is extremer dan een menstruatie. Als het weefsel en het vruchtje zijn afgestoten, zal de buikpijn snel minder worden. Het bloedverlies neemt geleidelijk af, in ongeveer een week tijd. Voor verlichting van de pijn kan paracetamol helpen (2x 500 mg per keer, maximaal 6 per dag).

Een enkele keer reageert je lijf niet meteen met krampen en bloedverlies terwijl het vruchtje geen hartactie (meer) heeft en gestopt is met ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld worden ontdekt tijdens een echo. Als er sprake is van een miskraam waarbij het vruchtje nog niet is afgekomen zijn er een aantal mogelijkheden die hieronder worden besproken.

Afwachten
Wanneer op de echo blijkt dat er sprake is van een miskraam komt dit vaak onverwacht. Het brengt emoties met zich mee, een rouwproces volgt. Dit heeft tijd nodig. In deze periode kun je het nieuws tot je laten doordringen en voor jezelf op een rij zetten welke opties jouw voorkeur hebben. Indien je wilt afwachten tot de miskraam spontaan op gang komt wachten we meestal een periode van één tot twee weken af. In deze periode bestaat er een grote kans dat de miskraam spontaan op gang komt. Is dit niet het geval, dan kun je door ons doorverwezen worden naar de gynaecoloog. De gynaecoloog zal dan 2 opties met je bespreken, namelijk de Misoprostol tabletten en een curettage. Helaas komt het weleens voor dat het vruchtje niet of gedeeltelijk spontaan afkomt, waardoor er alsnog een curettage verricht moet worden. Je kunt er ook voor kiezen om niet af te wachten en direct naar de gynaecoloog te gaan.

Misoprostol tabletten
Door middel van Misoprostol tabletten (ook wel Cytotec genoemd) kan de miskraam op een natuurlijke manier worden opgewekt. De tabletten kunnen vaginaal worden ingebracht en zorgen ervoor dat de baarmoeder samen gaat trekken. Hierdoor ontstaat een krampende pijn die ervoor zorgt dat het vruchtje afkomt. De voordelen van deze tabletten zijn dat er een grote kans (80%) is dat de miskraam spontaan op gang komt en er geen ingreep nodig is. Daarnaast kun je de tabletten zelf inbrengen op een moment wat voor jezelf wenselijk is. In enkele gevallen is toch nog een curettage nodig, bijvoorbeeld wanneer de tabletten niet gewerkt hebben of de miskraam niet compleet was.

Curettage
Je kunt er ook voor kiezen om naar de gynaecoloog te worden doorverwezen voor een curettage. Een curettage is een ingreep waarbij de gynaecoloog de baarmoeder leeg maakt. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats onder algehele narcose. Als de ingreep zonder complicaties verloopt, kun je dezelfde dag weer naar huis. Bij een curettage is er een kleine kans op complicaties zoals infectie, hevig bloedverlies of verwonding. Voordat je wordt gecuretteerd ga je bij de gynaecoloog op gesprek om de curettage te bespreken, ook zal de gynaecoloog een echo maken. Na dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor de curettage.

Lichamelijk en emotioneel herstel na een miskraam

Tijdens de miskraamperiode zullen wij je begeleiden. Bij de volgende verschijnselen is het verstandig contact met ons op te nemen:

  • Ruim bloedverlies (één maandverband helemaal vol met bloed binnen een halfuur of langdurig bloedverlies veel meer dan een forse menstruatie).
  • Toename in pijn of constante pijn.
  • Koorts (38 graden of meer).
  • Ongerustheid.

Het lichamelijk herstel na een miskraam (of curettage) is meestal vlot. Gedurende één tot twee weken is er nog wat bloedverlies en bruine afscheiding. Nadat het bloedverlies is gestopt is het lichaam voldoende hersteld om opnieuw zwanger te worden. De menstruatie komt na 4 tot 6 weken weer op gang.

Een miskraam komt vaak onverwacht en brengt vaak veel emoties met zich mee. Naast gevoelens van verdriet kunnen er andere gevoelens bestaan zoals schuld, ongeloof, boosheid, een gevoel van leegte, falen van eigen lichaam of jaloezie naar andere zwangere vrouwen toe. Een miskraam betekent een abrupt einde aan alle plannen en toekomstdromen over het kind. De verwerking van een miskraam verschilt van persoon tot persoon. Het is moeilijk aan te geven hoe lang dit proces duurt. Voor de buitenwereld kan het verlies onzichtbaar zijn. Soms is het moeilijk gevoelens te delen met anderen, maar door er toch over te praten met mensen in je omgeving verwerk je het verlies. Ook kun je steun zoeken bij ouders die hetzelfde hebben meegemaakt.