Maatregelen Corona virus

De ontwikkelingen rond het Corona virus (COVID-19) volgen elkaar snel op. In dit nieuwsbericht houden we jullie op de hoogte van de meest actuele maatregelen en informatie. Dit bericht wordt bijgewerkt indien de situatie of maatregelen veranderen.

UPDATE 20 oktober
Helaas is onze regio opgeschaald van ernstig naar zeer ernstig. Daarom brengen we onderstaande maatregelen graag aan jullie aandacht.

Maatregelen bij de controles

 • Wij dragen inmiddels weer (opnieuw) een mondkapje tijdens het spreekuur op de praktijk omdat wij de anderhalve meter afstand dan niet kunnen aanhouden.

 • Aan jullie willen we vriendelijk verzoeken om ook een mondkapje op de praktijk te dragen, in de wachtkamer en in de spreekkamer.

 • Bij binnenkomst graag handen desinfecteren met de beschikbare handalcohol.

 • Probeer zoveel mogelijk om zonder kinderen te komen. Partner mag wel meekomen.

 • Vooralsnog bieden we alle controles gewoon fysiek aan. Voor de intake bieden we ook de keuze om deze telefonisch te laten plaatsvinden.

Maatregelen bij de bevalling

 • Badbevallingen zijn nog steeds toegestaan.
 • Zowel bij een thuisbevalling als een bevalling in het Amphia is het toegestaan om naast je partner nog 1 extra begeleider aanwezig te hebben. De extra begeleider dient de gehele aanwezige tijd een mondkapje te dragen.
 • In het Amphia wordt er van iedereen gevraagd om in de openbare ruimtes een mondkapje te dragen.

Maatregelen bij Echocentrum FOCUS

 • 1 begeleider is nog steeds toegestaan, deze dient net als de zwangere een mondkapje te dragen.
 • Heb je een afspraak staan bij echocentrum FOCUS en heb je klachten of een positieve Corona test? Neem dan eerst contact met ons op zodat wij de afspraak voor je kunnen verzetten.

Natuurlijk blijft de regel dat wanneer je (milde) verkoudheidsklachten, een droge hoest en of koorts hebt of in contact bent geweest met iemand die Corona positief is getest of zelf positief getest bent, je ons belt en niet naar de praktijk komt.

.

UPDATE 15 juli 2020

Vanaf 15 juli zijn broertjes en zusjes weer welkom bij de controles op de praktijk!

*Er zal nog geen speelgoed in de wachtruimte zijn. Mocht het druk zijn in de wachtkamer, dan kan het zijn dat je gevraagd wordt om even in de gang of buiten te wachten.
Heeft een kind gezondheidsklachten, neem ze dan niet mee.

Ter info:
Heb je verkoudheidsklachten en/of koorts, dan is het advies je zo spoedig mogelijk te laten testen via de GGD conform het overheidsadvies. Geef dit vervolgens telefonisch door aan ons, we bespreken dan met je of je volgende afspraak verplaatst moet worden.

UPDATE 6 juli 2020

Vanaf 6 juli gelden de volgende versoepelingen:

 • Naast je partner is het mogelijk om een 2e persoon aanwezig te laten zijn bij de bevalling in het Amphia. Beide begeleiders worden wel geacht continu op de kamer te verblijven en niet vrij door het ziekenhuis te lopen.
 • Indien de kraamvrouw en pasgeborene na de bevalling worden opgenomen op de gezinssuites kan hier eenmalig kraambezoek plaatsvinden van broertjes en/of zusjes. Ook voor dit bezoek geldt: rechtstreeks naar de kamer en niet vrij rondlopen in het ziekenhuis.
 • Je partner kan vanaf nu weer aanwezig zijn bij spoedconsulten op de triage, mits de 1,5m afstand gewaarborgd kan worden. De verpleegkundige van de triage beslist of dit mogelijk is.

Wat is nog NIET mogelijk:

 • Kraambezoek na de bevalling op de verloskamers.
 • Je partner mag nog niet aanwezig zijn bij consulten op de poli gynaecologie. Wel kan hij of zij indien gewenst telefonisch deelnemen.

Ter info:
Heb je verkoudheidsklachten en/of koorts, dan is het advies je zo spoedig mogelijk te laten testen via de GGD conform het overheidsadvies. Geef dit vervolgens telefonisch door aan ons, we bespreken dan met je of je volgende afspraak verplaatst moet worden.

UPDATE 12 juni 2020

Partners mogen vanaf 15 juni mee naar alle echo’s. Dit geldt voor alle echolocaties van echocentrum FOCUS.

Uw partner moet wel thuisblijven als hij/zij hoest, niest, koorts heeft of zich grieperig voelt.

Als uw partner niet bij de echo kan zijn, kan deze niet worden verplaatst. Bij voorkeur komt u dan alleen of indien nodig neemt u iemand anders mee die klachtenvrij is. Uw partner/begeleider moet 1,5 meter afstand houden van de echoscopiste. Kinderen mogen niet bij deze onderzoeken aanwezig zijn.

Ga voor meer info over het beleid bij de echo’s naar www.echocentrumfocus.nl

UPDATE 30 mei 2020

We willen jullie graag op de hoogte brengen van een aantal versoepelingen rondom de Corona maatregelen.

De belangrijkste AANPASSINGEN PER 1 JUNI:

 • De controles op het spreekuur worden weer volledig op de praktijk gedaan, er worden geen belafspraken meer gepland. Bij de controle mag 1 volwassen begeleid(st)er aanwezig zijn. Kinderen op dit moment nog niet.
 • Bij controles die niet op onze hoofdlocatie plaatsvinden, maar in Terheijden, Teteringen of Haagse Beemden zijn begeleiders helaas nog niet toegestaan. Op deze locaties vragen we je nog alleen te komen.
 • Alle reguliere echo’s (eerste echo, termijnecho, 20 weken echo, liggingsecho) kunnen weer bij echocentrum FOCUS ingepland worden. Tot en met de 20 weken echo (dus eerste echo, termijnecho en 20 weken echo) mag er 1 volwassen begeleid(st)er mee.
 • Badbevallingen zijn weer toegestaan in het Amphia.

Voor de reeds bestaande maatregelen zie de complete brief.

UPDATE 9 mei 2020

Je hebt misschien al gelezen of gehoord dat de regels rondom het Coronavirus voor echo’s en bevallingen mogelijk soepeler kunnen. In Noord-Brabant hebben we met alle betrokken partijen (ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, echo-centra en kraamzorg) overlegd hoe we aan deze versoepeling vorm kunnen geven.

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten, patiënten en medewerkers zo veilig mogelijk zijn en dat de kans op besmetting zo laag mogelijk is. Daarom kiezen we ervoor kleine stappen te zetten in de versoepeling van de maatregelen.

We hebben de lijst met maatregelen aangepast. De brief hebben we onze zwangeren gemaild. Hier kun je hem nog eens na lezen.

Brief corona maatregelen 9 mei 2020

UPDATE 24 april 2020

Inmiddels zitten we al een aantal weken in deze crisis en lijkt het erop dat we voorlopig nog met extra maatregelen rekening moeten houden. Ook wij zijn de afgelopen weken hard bezig geweest om onze zorg zo in te richten dat we deze zo veilig mogelijk kunnen voortzetten.

Zoals al veel zwangeren weten, zien de controles er vanaf nu iets anders uit: eerst een telefonisch consult en daarna een fysieke controle op de praktijk die we zo kort mogelijk houden. Ook het schema waarop de controles plaatsvinden is iets aangepast om zoveel mogelijk onnodig persoonlijk contact te vermijden.

Ook zullen de verloskundigen bij fysieke contactmomenten altijd persoonlijke bescherming dragen: een labjas, mondkapje en handschoenen. Dit doen zij voor jullie en hun eigen veiligheid.

Verder zijn alle maatregelen in de update van 14 maart nog actueel, waarvan de belangrijkste:

 • Ben je ziek kom niet naar de praktijk! Kom niet naar de praktijk als je grieperig bent, hoest of verkouden bent met of zonder koorts. Bel dan naar de praktijk om te overleggen hoe we het beste voor je kunnen zorgen.
 • Om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen vragen we je om bij elke afspraak alleen naar de praktijk te komen. Je partner, kinderen en begeleiders, mogen de afspraak volgen via Whatsapp(-beeldbellen), Skype of Facetime. Wij stellen hiervoor onze WiFi voor gasten van de praktijk beschikbaar. Het wachtwoord vind je in de wachtkamer.

We beseffen dat we veel van onze zwangeren vragen op dit moment en zijn ontzettend dankbaar voor jullie begrip en medewerking. Indien de maatregelen veranderen en hopelijk versoepelen nemen we persoonlijk contact op. Blijf gezond en zorg goed voor jezelf!

UPDATE 25 maart 2020

Echocentrum Focus heeft nieuwe maatregelen rond de afspraken voor echo’s. De belangrijkste hiervan is dat je bij alle afspraken alleen komt. De volledige brief lees je hieronder.

Brief Echocentrum Focus 25 maart

UPDATE 21 maart 2020

Het Amphia ziekenhuis heeft een informatiebrief met extra maatregelen voor zwangeren uitgegeven. Omdat hier belangrijke informatie in staat over bevallen in het ziekenhuis, afspraken in het ziekenhuis en de geplande afspraken bij Echocentrum Focus hebben wij deze naar al onze zwangeren gemaild. Hier kun je hem nog eens nalezen:

Brief maatregelen Amphia

UPDATE 14 maart 2020

We snappen dat er veel onrust heerst rondom het Corona virus. Belangrijk om te weten is dat het virus, zo ver bekend, hetzelfde verloop heeft bij een zwangere als bij een niet-zwangere. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam en loopt de baby ook geen hoger risico. Corona wordt niet uitgescheiden in de moedermelk, er kan dus veilig borstvoeding gegeven worden. Het is wel zinvol kraambezoek drastisch te beperken.

Inmiddels hebben wij richtlijnen en instructies gekregen om verdergaande maatregelen te nemen in Nederland om de verspreiding van Corona te vertragen. De maatregelen zijn er om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen! Voor informatie over de maatregelen binnen onze praktijk zie:

Brief maatregelen 14 maart 2020

In dit filmpje laten ze goed zien dat het niet gaat om het voorkomen van verspreiding maar om de verspreiding te vertragen zodat ziekenhuizen en zorgpersoneel en dus ook wijzelf kunnen blijven functioneren.

Wil je op de hoogte blijven van algemene actuele informatie? Volg dan de website van het RIVM.

Website RIVM